Kjøreregler for deling av barnebilder

Få ting er vel hyggeligere enn å bla i familiealbum. Fotografier kan hente fram minner, lukter og stemninger fra når bildet ble tatt. I dag er de fleste familiealbumene flyttet over i et digitalt format, med begrensede muligheter til å dele små og store øyeblikk med andre, uavhengig av tid og sted.
Idas tips
  • En god test på om bildet bør legges ut er om du selv ville ha vært komfortabel med at andre la ut et bilde av deg i samme situasjon.
  • Personvernloven sier at du ikke skal legge ut bilder av barn som klart tilsidesetter barnas egne interesser.
  • FNs Barnekonvensjon artikkel 12 understreker at alle barn har rett til å si sin mening om alt som vedrører dem og at dette skal
  • tillegges vekt. Artikkel 16 sier blant annet at barnet ikke skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv (..) og beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.
  • Slett bilder underveis. Ikke alt er like aktuelt alltid.
  • Er det til barnets beste? Om ikke så la vær!
  • Les mer om temaet på nettsidene til datatilsynet på www.dubestemmer.no
NAMDALSAVISA

Dette krever at vi voksne må tenke oss ekstra godt om før vi deler bilder av egne eller andres barn. Her er noen råd:

Har du samtykke?

Hovedregelen er at du skal be om samtykke fra dem som kan gjenkjennes på bildet, før man publiserer, dette er lovfestet. Dette gjelder både bilder på åpne nettsider og i lukkede grupper på sosiale medier. Unntaket er når aktiviteten er i fokus og bildet ikke kan oppleves krenkende på noen måte. Frem til barna er 15 år er det foreldrene sitt ansvar å sørge for at barnas personvern og privatliv blir ivaretatt, og det er de som må samtykke på vegne av barna. Men allerede fra ungene er små skal de få stadig større medbestemmelse, noe som betyr at deres mening skal tas hensyn til, også når det kommer til deling av bilder. Husk at små barn i realiteten ikke kan gi et informert samtykke, da det er vanskelig for dem og forstå den hele og fulle rekkevidden og mulige konsekvenser av å publisere bilder på nett.

Ta vare på barnas integritet

Få voksne ønsker at det skal legges ut bilder av oss som gråter, er syke eller har sølet med mat. Heldigvis for oss foreldre finner vi sjarm og humor i mange av familielivets øyeblikk, og det kan være morsomt for barna å se når de blir voksne. Men bilder som går på bekostning av barna bør ikke deles med andre. Selv om dette er en del av hverdagen og barna er små, så er dette private øyeblikk og det er voksnes jobb å ivareta barnas privatliv.

Tenk over mengde

Det er stor forskjell på å legge ut noen bilder innimellom, og på å legge ut lassevis på en blogg eller på Instagram. Mengde er viktig, fordi det er lett å miste oversikten når man legger ut mange bilder. Det blir en nært umulig jobb for barnet å få slettet alt, den dagen det bestemmer seg for at de ikke ønsker å ha bilder av seg selv på nett. Voksne er barns fremste rollemodeller, også på dette området. For å gi barna våre et godt grunnlag bør foreldre, skole og barnehage gå foran som gode eksempler på sober og gjennomtenkt deling av bilder. Det lureste er å la dem velge selv om de vil legge ut barnebildene av seg selv, når de blir eldre.

Hvem ønsker du å dele bildene med?

En gylden regel er å legge ut bilder av barn på en mest mulig lukket kanal, med færrest mulig mottakere. Det finnes flere løsninger for dette. Personverninnstillingene på de fleste sosiale medier lar deg velge om du vil dele innholdet kun med utvalgte personer. Ikke del bilder av barna på åpne profiler, fordi da har du virkelig ingen kontroll på hvor de ender opp og hvordan de blir brukt. Passordbeskyttet nettside er lurt for blogger og offentlige sider med bilder av barn. Du kan også dele via mail eller i via skytjenester, da har du bedre kontroll på hvem som får bildene.