Løfsnæs kjøper seg opp i AQS

Gjennom sitt selskap Fanøyskjæret AS kjøper Ove Løfsnæs kjøper aksjene til Ola Krystad og Kaare-Bjørn Krystad i AQS.

STØRSTE EIER: Ove Løfsnæs, arbeidende styreleder i AQS.  Foto: Ove Magne Ribsskog

NAMDALSAVISA

FLATANGER: - Jeg ønsker å satse videre på AQS, og har stor tro på at dette er ei god investering, sier Ove Løfsnæs i ei pressemelding.

Aksjeposten som nå selges, er på 23 prosent. Det betyr at Fanøyskjæret blir eier av 77 prosent av aksjene i AQS Holdning AS, mens NTS ASA beholder sin eierandel på 23 prosent.

Ola Krystad, Kaare-Bjørn Krystad og NTS kom inn som eiere i selskapet gjennom fusjonen mellom KB Dykk AS og AQS AS i fjor sommer.

Som en følge av at de selger seg ut, slutter både Ola Krystad og Kaare-Bjørn Krystad i AQS AS.

Ove Løfsnæs blir arbeidende styreleder og overtar den daglige ledelsen inntil videre.

- Jeg har stor tro på AQS. Våre 150 kompetente medarbeidere utgjør en verdifull ressurs som kundene og vi eierne har stor tillit til, sier Ove Løfsnæs.