Nesten 900 store rovdyr i Norge

Det er for mye jerv, men ikke nok gauper i Norge ifølge ferske tall fra Rovdata.

UNDER BESTANDSMÅLET: Ifølge forskerne var det ved kvotejaktstart 1. februar i 2018 var bestanden på 57,5 familiegrupper av gaupe i landet. Det er under nasjonalt bestandsmål som er på 65 årlige familiegrupper.  Foto: Birger Aarmo

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet. – Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull og bestanden var i fjor over målet.

Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
NAMDALSAVISA

KONGSMOEN: Rovdata har summert opp alle de fire store rovdyra i Norge for å finne ut om antallet stemmer med bestandsmålene politikerne har satt. Tallet de kom fra til var 893.