Kraftige motsetninger i Leka kommunestyre

Ordfører med sterke ord

Ordfører Per-Helge Johansen (Sp) sparte ikke på kruttet da han svarte på et spørsmål fra Mari-Anne Hoff (SV) i kommunestyremøtet torsdag.

KRAFTSALVE: Ordfører Per Helge Johansen brukte sterke ord da han fra talerstolen sa at Mari-Anne Hoff benyttet enhver anledning til å angripe og så tvil om vedtak som er fattet og at dyktige folk unnlot å søke stillinger i kommunen fordi «enkelte politikere bruker enhver anledning til å så tvil om arbeidet som gjøres av del politiske og administrative ledelsen».  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

LEKA: – I stedet for å stå sammen å ha fokus på å utvikle Leka kommune videre til det beste for innbyggerne, benytter interpellanten (Mari-Anne Hoff red.anm.,) enhver anledning til å angripe og så tvil om vedtak som er fattet med solid flertall i kommunestyret, sa Johansen i sitt svar på Hoffs interpellasjon om hva Leka kommunes kjøp av konsulent- tjenester hadde kostet, så langt.