Frisk bris fra prestene

NA MENER

Faksimile NA 24.05. 2019 

«Derfor er det positivt at prester engasjerer seg»

NAMDALSAVISA

Flere sokneprester i Namdalen har sammen med representanter fra Pinsebevegelsen, Frelsesarmeen og Namsos frikirke gått ut offentlig og uttrykt motstand mot vindkraftutbygging på land. Det har ikke falt i riktig god jord hos alle. Noen mener kirkas representanter bør holde sine meninger innenfor kirkerommets fire vegger.

Det kan virke spesielt at fire sokneprester toner flagg i vindkraftutbygging, men det er heller en konsekvens av at prestene tar samfunnsansvar. Sokneprest Mark Akali sier til NA at kristentrua ikke må frata prestene retten til å engasjere seg i saker som berører samfunnet.


Sokneprestene i Overhalla, Namsos og Fosnes kaster seg inn i vindmølle-debatten

– Kristentrua fritar oss ikke retten til å være engasjert

Det er uvanlig at presteskapet ytrer seg i en debatt som i utgangspunktet ikke har noe med kirka å gjøre. Men saken om vindmølleutbygging er for viktig til å la være, mener tre sokneprester.

 

Det har Akali fullstendig rett i. Når det gjelder motstand mot vindkraftutbygging, opptrer kirkas menn og kvinner på trygg grunn. Både tidligere biskop Tor Singsaas og nåværende biskop Herborg Finnset i Nidaros har ført kirka og den sørsamiske befolkninga tett sammen, noe som har vært av stor betydning for begge parter.

Den sørsamiske befolkninga i Trøndelag har vært under stort press fra storsamfunnet. I 1997 ba kong Harald om unnskyldning for overgrepene samer er blitt utsatt for. Men presset har fortsatt. Blant annet rovdyrpolitikken, som har blitt ført av ulike regjeringer, har bydd på store utfordringer. Og nå; planene om vindkraftutbygging i Indre Namdal, om de blir realisert, vil kunne bidra til å rasere reindriftsnæringa.

Derfor er det positivt at prester engasjerer seg i samfunnsspørsmål. De må da tåle å bli motsagt fra dem som er uenig i deres standpunkt. Å tale kirka midt imot har vist seg å være nødvending i noen sammenhenger. Men alle tjener på at meninger kommer fram i det offentlige rom i stedet for at de holdes innenfor lukkede rom.