Hubro påvist på Sørmarkfjellet

Vil ikke stanse arbeidet

Forskere ved Nord universitet har påvist at det er hubro i området hvor det er planlagt vindmøllepark på Sørmarkfjellet. NVE vil likevel ikke pålegge anleggsstans – ennå.

Hekkeområde: Det er påvist hubro på Sørmarkfjellet i Flatanger. Likevel vil ikke NVE pålegge anleggsstans i arbeidet med Sørmarkfjellet vindkraftverk.  Foto: Stian Holmen Lein

NAMDALSAVISA

FLATANGER: I et brev fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) kommer det fram at selv om det er påvist hubro på Sørmarkfjellet – hvor det nå foregår sprengningsarbeid for å få laget anleggsveg opp på fjellet – vil ikke NVE pålegge anleggsstans.