Politisk skikk og bruk

Kommentar

Merkelig: «Et kommunestyre skal være preget av et samspill mellom ordføreren som møteleder, representantene fra de ulike partiene og fra rådmannen som kommunens administrative leder. Det var lite av dette som var på plass i dette kommunestyremøtet», skriver Eivind Kvam i sin kommentar etter besøket på Leka. 

NAMDALSAVISA

Mandag inviteres listekandidatene foran høstens kommunevalg i Namdalen til seminar. Temaet er «Politisk skikk og bruk». Jeg vet om noen som absolutt bør ta turen til Kuben i Grong.

Sist uke hadde jeg gleden av å være til stede på kommunestyremøtet i Leka.

En interessant opplevelse, på mange måter.

Det startet med noe så «ufarlig» som en interpellasjon – et spørsmål som er innsendt på forhånd og som ordføreren skal svare på.

Hvor mye har Leka kommune til nå blitt fakturert for av tjenester fra eksterne konsulenter?

Det var det konkrete spørsmålet som ble stilt av Mari-Anne Hoff (SV) som ønsket en oversikt over hva den pågående varslersaken har kostet kommunen.


Kraftige motsetninger i Leka kommunestyre

Ordfører med sterke ord

Ordfører Per-Helge Johansen (Sp) sparte ikke på kruttet da han svarte på et spørsmål fra Mari-Anne Hoff (SV) i kommunestyremøtet torsdag.

 

I tillegg til å svare på spørsmålet og opplyse at det er brukt 413.000 kroner, benyttet ordføreren anledninga til det som må kunne kalles et angrep på spørsmålsstilleren.

«I stedet for å stå sammen og ha fokus på å utvikle Leka kommune videre til det beste for innbyggerne, benytter interpellanten enhver anledning til å angripe og så tvil om vedtak som er fattet med solid flertall i kommunestyret. Ordfører er kjent med at dyktige folk kunne tenkt seg å arbeide i Leka kommune. Disse søker ikke ledige stillinger grunnet at enkelte politikere bruker enhver anledning til å så tvil om arbeidet som gjøres av den administrative og politiske ledelsen.»

Dette sa ordfører Per Helge Johansen i sitt svar.

Han føyde like godt til at Hoff heller burde være opptatt av kommunens vanskelige driftssituasjon i stedet for å være opptatt av nødvendige utgifter som følge av flertallsvedtak i kommunestyret.

At det er brukt 413.000 kroner av kommunens midler til advokat- og konsulenthjelp, beskriver ordføreren som «et forholdsvis lite beløp i den store sammenhengen».

En merkelig uttalelse fra en ordfører all den tid kommunestyret 7. desember i fjor vedtok å bevilge inntil 100.000 kroner til ekstern bistand.

Siden den gang har kostnadene og eventuelle etterbevilgninger aldri vært tema i verken formannskap eller kommunestyre.

At ordføreren valgte å benytte svaret til å komme med krasse formuleringer rettet mot et kommunestyremedlem, er høyst kritikkverdig – og langt unna intensjonene i den pågående kampanjen om å skape et politisk klima preget av respekt for hverandre.

Alle ordførere har sin egen «stil» og på ulike måter preger de møtene de er satt til å lede. Noen nøyer seg med å være møteledere, mens andre tar «hele plassen».

Leka-ordføreren tilhører definitivt siste kategori. Han etterlever på langt nær anbefalingene i KS si «Håndbok for ordførere» hvor det står at «ordføreren bør konsentrere seg om å lede møtet».

Senterpartiet har ni av 15 representanter i kommunestyret, men i møtet i forrige uke var ordføreren den eneste som, med ett lite unntak, hadde ordet av medlemmene i Sp-gruppa.

Etter et 20 minutter langt innlegg fratrådte ordføreren behandlinga av saka om forbedring av arbeidsmiljøet i Leka kommune. Det var på forhånd kjent at han hadde erklært seg inhabil, men det virket som om det satt langt inne å overlate klubba til varaordføreren.


Kaos om habilitetsspørsmål

Ordføreren erklærte seg inhabil i varslingssaken

Åtte måneder etter at det kom et varsel mot ordføreren og rådmannen, har ordfører Per Helge Johansen erklært seg inhabil i det videre arbeidet med varslingssaken.


Det framsto merkelig at Sps to gruppemøter om saken ble gjennomført med ordføreren som en av deltakerne – uten at vi selvsagt vet om han bidro eller ikke med synspunkt.

Et kommunestyre skal være preget av et samspill mellom ordføreren som møteleder, representantene fra de ulike partiene og fra rådmannen som kommunens administrative leder.

Det var lite av dette som var på plass i dette kommunestyremøtet.

Ordføreren ledet møtet hvor han selv brukte mesteparten av tida. Fra de 14 andre representantene var det bare veteranene Mari-Anne Hoff (SV) og Bjørn Arne Laugen (Ap) som hadde ordet, om man ser bort fra et to-tre replikker fra et par Sp-politikere.

Rådmannen forholdt seg taus og bidro med verken saksinformasjon eller opplysninger av noen art.

Ingen skal ta fra Per Helge Johansen at han som ordfører jobber hardt 24 timer i døgnet. Men det spørs om han jobber på riktig måte. Slipper han andre fram? Er han inkluderende? Er han lyttende til andres argumenter? Hvor på skalaen havner han når det gjelder politisk skikk og bruk?

Dette bør være relevante spørsmål som ordføreren bør sette av tid til å behandle med seg selv.