Tre generasjoner driver sag med lange tradisjoner

Tre generasjoner Aavatsmark i er involvert i saga som har ei historie tilbake i snart 300 år.

GUTTA PÅ SAGA: Karene som jobber på Aavatsmark Sag er vant med å håndtere mange forskjellige, og for den del ukurante, dimensjoner. For det er de Riksantikvaren ringer når de skal ha noe spesielt. Fra venstre: Sondre Aavatsmark, Andreas Aavatsmark, Morten Solli, Steinar Elstad og Per Ivar Aavatsmark. 

Vi har levert materialer til hele landet og til Svalbard og Bjørnøya.

Andreas Aavatsmark
NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Det har vært sag i Åvatsmarka veldig lenge. Det tidligste vi har skriftlige kilder på er et brev fra 1720, forteller Andreas Aavatsmark.