Utleverer diabetes-utstyr

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Alle pasienter med diabetes i Midt-Norge skal nå få utlevert nødvendig utstyr i henhold til nasjonal avtale, melder Helse Midt-Norge.

Den nasjonale avtalen trådte i kraft den 1. mai, og diabetespasienter fikk da tilgang nye typer insulinpumper og et mer moderne måleutstyr av blodsukker og insulinpumper.

– Vi ønsker ikke at diabetespasienter skal vente lenger på å få utlevert nytt utstyr i Midt-Norge, og beklager ventetida. Vi innser at en gjennomgang av DPIA er ressurskrevende og vil ta tid å gjennomføre. Derfor har fagdirektørene i helseforetakene i regionen kommet til enighet om at diabetesutstyr nå skal leveres ut i henhold til den nasjonale avtalen, sier Henrik Sandbu som er fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

De nasjonale avtalene var ikke fullstendige med hensyn til persongjennomgang. Helseforetakene i Midt-Norge valgte å gjennomføre en vurdering av personvernskonsekvenser (DPIA), fordi de er juridisk forpliktet etter personvernforordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

– Det må gjøres et arbeid i alle helseforetak for å sikre at personvernet er ivaretatt, sier Sandbu.