Fremmet viktigheten av Nord i møte med statsråd for forskning og utdanning

– Rapporten er mangelfull

– Vi jobber hardt for å belyse de manglene vi mener rapporten fra dekanene ved Nord Universitet inneholder, sier leder i Namdal regionråd, Amund Hellesø.

Godt møte: Arnhild Holstad og Amund Hellesø var fornyde etter møtet med statsråd for forskning og utdanning, Iselin Nybø. foto: Bjørn Tore Ness 

Det var viktig for oss å få fram den viktige rolle universitetet spiller i samfunnet i Namdalen.

Amund Hellesø
NAMDALSAVISA

NAMSOS/GRONG: – Det er viktig at styret i Nord Universitet fatter ei beslutning om studiestedsstrukturen med god nok kompetanse i bunn. Rapporten som rektor har lagt fram for styret gir ikke styret god nok kompetanse til å fatte ei slik beslutning, sier ordfører i Namsos, Arnhild Holstad.