– Små miljø med kompetanse

– Små miljø kan også levere god kompetanse. Det har blitt en sannhet at det er et svakt miljø med dårlig rekruttering ved Campus Namsos. Men det stemmer ikke!

KOMPETANSE: Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken (til venstre) tok fram tall som viser hvor stor andel av sykepleiere og vernepleiere som jobber i namdalske kommuner og som er utdannet i Namsos. Hun betegner det som dramatisk for kommunene om undervisningstilbudet faller bort. På bildet ordførene Bente Estil, Lierne, Stian Brekkvassmo, Namsskogan, Hans O. Devik, Røyrvik og Steinar Aspli, Nærøy.   Foto: BJØRN TORE NESS

Vi er ikke ferdige med jobben når Nord-styret har fattet sitt vedtak.

NAMDALSAVISA

GRONG: Det var det klare budskapet fra Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken (Sp) da Namdal regionråd behandlet sin høringsuttalelse til de foreslåtte endringene av studiestedsstrukturen i Nord universitet,