Vil fremme innovasjon og utvikling

I juni avholdes et arrangement for å fremme videre vekst i næringslivet i Ytre Namdal.

Ønsker videre utvikling: Renate Strand i NYN håper arrangementet vil bidra til at næringslivet blir bedre rigget for å takle morgendagens utfordringer. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) og Namdalskysten Næringsforening har sammen stelt i stand et arrangement. Der vil bedrifter og gründere i Ytre Namdal få mulighet til å møte representanter fra tre forskjellige aktører i virkemiddelapparatet. De tre aktørene er Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Distriktforsk, som er underlagt Trøndelag fylkeskommune. Å få besøk av disse tre samtidig er heller sjeldent.