Ber styret vrake rektors forslag

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen ber styret i Nord Universitet om å skrinlegge rektors høringsforslag og stille i bero omstridte forslag til flytting av fagmiljø.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er konklusjonen i fylkesrådmannens forslag til høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune i Nord-saken. Forslaget skal nå til politisk behandling i fylkesutvalget og fylkestinget.