Fire millioner til bredbåndutbygging i grender

Vikna kommune vil bruke nær halvparten av overskuddet på vel 20 millioner, og hele fire millioner kroner går til bredbånd i grender.

Bredbånd: Garstad er blant grendene som er planlagt for bredbånd i 2019–2020. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Et enstemmig Vikna kommunestyre sluttet seg til forslaget fra rådmann Roy. H. Ottesen før helga. Kommunen hadde i fjor et mindreforbruk på 20,3 millioner i forhold til budsjett, og 9,45 millioner kroner går nå til konkrete prosjekter og formål.