Nesten full oppslutning om skoletomta til hallen

Mot Harald Holands (Frp) ene stemme valgte kommunestyret skoletomta for plassering av den nye idrettshallen på Rørvik.

Alene: Bare Harald Holand (Frp) stemte mot forslaget som ble vedtatt. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Med 21 mot én stemme ble altså dette vedtatt i Vikna kommunestyre før helga. Det har vært arbeidet med flere alternativer for plassering av hallen, men skoletomta har pekt seg ut som den best egnede etter hvert, mente flertallet.