Omlegging av ambulansetilbudet på Fosen

Støtter Osens kamp

Namdal regionråd støtter Osens kamp for å få etablert en ambulansestasjonen i kommunen når opptaksområdene for helseforetakene i Midt-Norge blir endret.

AMBULANSEKAMP: Namsos-ordfører og nestleder i Namdal regionråd, Arnhild Holstad støtter ordfører-kollega John E. Høvik og innbyggerne i Osens kamp for å beholde et godt ambulansetilbud også etter årsskiftet.   Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

GRONG: – I dag er Roan og Osen tilknyttet Helse Nord-Trøndelag med en felles ambulansestasjon plassert i Roan, i Bessaker, nær grensa til Osen. Det foreslås endret når Roan og Åfjord blir slått sammen fra årsskiftet, sier John E. Høvik, ordfører i Osen.