Eiendomsoverdragelser

NAMDALSAVISA

BINDAL

Granbostad 10 (Gnr 53, bnr 7) er solgt for kr 615.000 fra Frits Åge Solvang til Bernt Severin Skarstad