Kommunen vil fjerne husbåt

NAMDALSAVISA

BINDAL: I et brev til involverte har Bindal kommune satt frist til 1. juni med å flytte en husbåt ved Sandskjæran i Sørfjorden. I svarbrevet går det fram at husbåten var planlagt flyttet i begynnelsen av uke 21.