Utfylling i sjø ved settefiskanlegg

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Kystverket har konkludert med at Nærøy kommune skal kunne gi de nødvendige dispensasjoner for utfylling i sjøen ved Osan settefiskanlegg. Før sin uttalelse har Kystverket Midt-Norge vurdert søknaden opp mot formålet i havne- og farvannsloven.