Ønsker å prioritere leskur ved Helstad

NAMDALSAVISA

BINDAL: Statens vegvesen Region Nord har bedt Bindal kommune om prioriteringsliste for plassering av leskur og busslommer. I svaret skriver kommunen at det er ønskelig å prioritere leskur ved Helstad med plassering ved Bangstadveien, Vassåsveien og Åbygdveien. De to siste er fylkesveger, mens Bangstadveien er kommunal.