Mowi søker utvidelse av lokaliteten Geitryggen i Nærøy

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Mowi Norway AS har søkt Trøndelag fylkeskommune om tillatelse til arealutvidelse av lokaliteten Geitryggen i Nærøy kommune. Og fylkeskommunen har nå vedtatt å gi søkeren den utvidede tillatelsen for matfisk av laks, ørret og regnbueørret ved Geitryggen.