Frarår bygging på Leka

NAMDALSAVISA

LEKA: Seksjon plan i Trøndelag fylkeskommune anbefaler Leka kommune å avslå en dispensasjonssøknad for bygging i 100-metersbeltet. Det er Tommy Furre Holmstrand som har søkt om oppføring av fritidsbolig på eiendommen, som i sin helhet er innenfor 100-metersbeltet og delvis innenfor et kartlagt friluftsområde med stor verdi, heter det.