Statens vegvesen har bestilt skilt til badeplassen på Ryum

NAMDALSAVISA

VIKNA: Statens vegvesen har bestilt skilt til begge kryssene for å skilte badeplassen ved Ryumsjøen i Vikna. I orienteringa til kommunen påpeker vegvesenet at kommunen selv må sørge for at vegen fra flypalssvegen og innover Ryumsjøvegen er tydelig.