Ønsker friluftsråd i Namdalen

NAMDALSAVISA

GRONG: Namdal regionråd ønsker at det etableres et felles friluftsråd i Namdalen. Rådmannsforumet bes om å legge fram forslag til organisering, ressursbruk og bemanning til neste møte i regionrådet.

Før ei etablering kan finne sted, forutsettes det at det gjøres likelydende vedtak i hver kommune.