175.000 kroner til tiltaksovervåking av utvalgte vannforekomster

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Fylkesmannen i Trøndelag har vedtatt å bidra med 175.000 kroner til tiltaksovervåking av utvalgte vannforekomster i Nærøy kommune. I vedtaket forutsettes det at kommunen bidrar med egenandel tilsvarende Fylkesmannens innsats i form av egne midler eller arbeid.