Nå kan du søke penger for å bli kjent gjennom det nye «Bli kjent»-fondet

Nå er det mulig å søke midler til samlende aktiviteter for innbyggere fra Nærøy og Vikna, fra det nyopprettede «Bli kjent»-fondet.

Workshop: Tidlig i juni ble det arrangert workshop på Rørvik, som et av flere tiltak for å fremme kulturlivet i den nye kommunen. Det nye «Bli kjent»-fondet er for arrangementer som gjør at folk blir kjent.   Foto: Morten Wengstad

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: Prosjektledelsen for Nærøysund kommune vil sammen med lag og foreninger i den nye kommunen markere at sammenslåinga nærmer seg. Derfor vil de i september, 100 dager før sammenslåinga, arrangere Nærøysundfestivalen.