Bruker av fylkeskommunens overskudd

Planer for Hovikberga

Fylkestinget har satt av en million kroner til planlegging av utbedring av vegen forbi Hovikberga på Otterøya.

SKUMMEL STREKNING: Fylkestinget har satt av en million kroner til planlegging av utbedring av vegen forbi Hovikberga på Otterøya. – Denne strekninga er blant de verste på fylkesvegnettet i Trøndelag, sier fylkespolitiker Terje Sørvik (Ap). Bildet er fra ei befaring med flere fylkespolitikere i februar. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Fylkesvegen forbi Hovikberga har vært ei krevende vegstrekning i lang, lang tid og våre folk i hovedutvalget for veg var på befaring i vinter. Nå bevilger vi en million kroner til planlegging av tiltak, forteller Terje Sørvik som representerer Ap på fylkestinget.