Positiv over planene – men savner fortsatt strakstiltak i Hovikberga

Fylkestinget har satt av en million kroner til planlegging av utbedring av vegen forbi Hovikberga på Otterøya. – Et positivt tegn, mener Pål Hoddø i Otterøyrådet.

POSITIV: Pål Hoddø (til venstre) og Tore Skorstad har begge kjørt buss i en årrekke på Otterøya. Tidligere i år uttalte de seg til NA om at noe måtte gjøres med strekninga umiddelbart.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OTTERØYA: Pål Hoddø i Otterøyrådet har lenge vært kritisk til at det ikke er blitt gjort noe på den utsatte strekninga. Han er glad for at fylkestinget nå bevilger penger til planlegging av tiltak.