- Rundballer langs vegkanten vil være livsfarlig hvis ulykken er ute

Det er ikke tillatt å lagre rundballer og utstyr langs vegen. Dersom de står i vegen for sikten kan de også bidra til ulykker, opplyser Statens vegvesen.

SKUMMELT: Rundballer skal ikke lagres på en sånn måte at de hindrer sikt. (Illustrasjonsfoto) 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Av og til lagres rundballene langs vegen når bønder har slått. Noen ganger settes også utstyr igjen for tett inntil vegen. Det kan være livsfarlig, sier Per Espen Knudsen i Statens vegvesen.
 

En stor del av ulykkene på veg, både for bil og motorsykkel, er utforkjøringsulykker.

Det å treffe en rundball i stedet for et jorde, kan få fatale konsekvenser. Det samme gjelder selvsagt en traktor eller en skurtresker, sier Knudsen.

Rundballene er nemlig ikke bare en pose med mykt gress. De er hardpakket med høy, og kan veie rundt 700 kilo.

- Det er altså like skadelig å treffe en samling rundballer i høy fart, som en vegg, sier Knudsen.
 

- I tillegg ødelegger rundballer og landbruksutstyr sikten når de er plassert for innafor byggegrensa ved vegen. Dessuten kan de trekke til seg hjort, elg og annet vilt, som kan skape farlige situasjoner, forklarer Knudsen.

Her er noen kjøreregler fra Vegvesenet:

• Rundballer skal ikke lagres på en sånn måte at de hindrer sikt.
• Alt opplag av rundball innenfor byggegrensa, som varierer fra 15-50 meter, er i henhold til veglovens § 30 søknadspliktig. I siktsonene i kryss og avkjørsler er dette kravet absolutt.
• Bruk av rundball som «reklamevegg» er ikke tillatt. Veglovens §33 sier at all reklame langs offentlig veg skal omsøkes. Det gjelder også aksjoner, slagord, salg av diverse produkter etc.