Velforening vil ha totalforbud i Horta og Sklinna

Feltene ved Sklinna og Hortavær stenges helt for taretråling, og høstingssyklus ellers økes fra fem til 10 år.

Nei: Velforeninga vil ikke ha taretråling i Hortavær. 

NAMDALSAVISA

LEKA: Hortavær velforening varsler i klare ordelag hva de tenker rundt taretråling i sitt høringssvar til de nye forskriftene om taretråling. I høst skal nye forskrifter bestemmes. Forslaget fra Fiskeridirektoratet er at syklusen skal økes fra fem til seks år. Forslaget til syklus har møtt sterke motforestillinger fra mange hold.