Bli-kjenttur i nykommunen

Tre lokalkjente guider og strålende sommervær sørget i forrige uke for at 75 namsosinger ble bedre kjent i sin «nye» kommune enn det de var tidligere.

PÅ TUR: 75 namsosinger fikk i forrige uke god kjennskap til det som blir den nordligste delen av den nye storkommunen. Namsos bys historielags tur til Salsnes, Lund og Jøa ble en trivelig tur med mye interessant informasjon og kunnskap underveis. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hensikten med våre turer i år er å gjøre folk kjent i det som blir den nye storkommunen fra årsskiftet. Historisk sett er det en betydelig sammenheng mellom Fosnes, Namsos og Namdalseid. Det ønsker vi å belyse med turer som denne, sier Gunnar Hojem, leder i Namsos bys historielag som arrangerte turen i samarbeid med Namsos pensjonistforening.