Ukeslutt

Gammel Imovane – vond å vende

Pål Morten Skaret 

NAMDALSAVISA

Det sto ikke på advarslene. For de kom. Gjentatte ganger. Men hørte jeg på den strenge oppfordringa fra fastlegen? Tja.