Alle vannverk i Namdalen har høydebasseng bortsett fra Namsos – der har de samme løsning som i Askøy

Derfor har drikkevannet i Namdalen høy kvalitet

Rene vannkilder og god vannbehandling gjør at drikkevannet i Namdalen holder god standard. Likevel er det en rekke faktorer som potensielt kan sørge for krise, mener Torger Hundseth i Mattilsynet.

NÆRØY OG VIKNA FELLESVASSVERK: Driftsoperatør Vidar Jakobsen i Nærøy og Vikna fellesvassverk mener vannverket som ble bygget i 1983 fortsatt holder topp standard. Det er Torger Hundseth i Mattilsynet enig i. 

Så lenge ledningsnettet ligger i jorda, slik som i alle vannverk, kan man aldri garantere hundre prosent at slike ting ikke skjer.

Torger Hundseth, Mattilsynet
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Spesielt de større vannverkene har gode vannbehandlingsanlegg og driftsrutiner, sier seniorinspektør Torger Hundseth i Mattilsynet.