Har bevilget penger til Joma Industriservice

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Formannskapet har bevilget 50.000 kroner i bedriftstilskudd til Joma Industriservice AS. Selskapet ønsker å se på mulighetene for utvikling innen de områdene man allerede er engasjert i, det vil si powersport og utstyr til hage-, skog- og fritidsbruk. Prosjektet omfatter en markedsundersøkelse og etablering av ei hjemmeside med nettbutikk. Selskapet er oppkjøpt og samlokalisert med Røyrvik skuter og maskin AS og det er fem ansatte i de to selskapene.