Skal bruke 2,2 millioner kroner til uteområder ved skoler og barnehager

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det skal brukes nesten 2,2 millioner kroner til opprusting av uteområder ved skoler og barnehager i Namsos i år. Utvalget for oppvekst og omsorg har vedtatt følgende prioritering og tildelingsbeløp: Vestbyen skole 717.000 kr, Høknes barneskole 500.000 kr, Bangsund barnehage 360.000 kr og Høknes ungdomsskole 618.000 kroner. Det forutsettes at kostnadskalkylene er realistiske og at det legges opp til dugnadsinnsats for å gjennomføre tiltakene.