Ti nye studieplasser til Nord universitet

NAMDALSAVISA

OSLO: Regjeringa har foreslått å bevilge penger til 100 nye studieplasser i Revidert nasjonalbudsjett, som ligger til behandling i Stortinget.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) har besluttet å gi ti strategiske studieplasser til Nord universitet. Det vil fullt opptrappet bety 40 studieplasser, med årlig opptak av ti nye studenter per kull.

– Det er viktig å fortsette å styrke kompetansen i arbeidslivet nord i Trøndelag og i Nordland. Nord universitet er i en omstillingsfase når det gjelder studieporteføljen. De strategiske studieplassene kan benyttes til å møte skiftende behov i arbeidslivet, sier Nybø i ei pressemelding.

– Er det noe alle studiesteder alltid ber om, er det flere studieplasser, og nå leverer vi flere til Nord universitet slik at de kan få videreutvikle seg, sier utdanningskomitéens leder, Frps Roy Steffensen.

– Universitet er en viktig utdanningsinstitusjon som står i en krevende situasjon, både økonomisk og faglig. Jeg er derfor glad for at vi kan bidra med ti nye strategiske studieplasser, som styret kan plassere på det fagområdet det vil bidra mest til å styrke universitetet for framtida, sier Marianne Synnes, utdanningspolitisk talsperson for Høyre.

Universitetet vil ha fleksibilitet til å innrette tilbudet mot etter- og videreutdanning, bachelor- og masternivå ettersom behovene endres.  Nord universitet må ut fra regionale behov, tilgang på kvalifiserte søkere og egne fagmiljøer vurdere hvordan studieplassene mest hensiktsmessig kan nyttes.


André Skjelstad, stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Venstre, er glad for at studieplassene legges til Nord:

-  Disse studieplassene er viktige. Jeg håper det gjøres en grundig vurdering av hvor og hvordan plassene kan komme best mulig til nytte, slik at universitetet er enda bedre rustet for omstillingen de går gjennom, sier han.


KrFs utdanningspolitiske talsperson, Hans Fredrik Grøvan, understreker også betydningen for regional utvikling:

- Nye studieplasser til Universitetet Nord vil utvikle landsdelen. De vil styrke universitetet og bidra til å videreutvikle profil og satsing på strategisk prioriterte områder.