Dette koster vannet i springen der du bor

Spriket mellom billigste og dyreste kommunalt vann i Namdalen er på hele 5.833 kroner per år.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De store investeringene kommune-Namdalen gjør på vann- og avløp skal selvsagt betales. Og regninga går til deg og meg. Vann og avløp drives etter selvkostprinsippet, slik at nødvendige investeringer fordeles på abonnentene over tid. Det gjør også at det er store forskjeller på hva du betaler for kommunalt drikkevann.