Store investeringsbehov for å sikre vannkvaliteten

Vi tar rent vann i krana som en selvfølge, men hvordan står det egentlig til med vannsikkerheten i Namdalen.

NY VANNLEDNING: Namsos kommune har nylig investert i ny hovedvannledning fra Tavlåa vannverk.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: NA har spurt kommunene om rutiner, vannbehandling, uønskede hendelser, oppgraderinger, planer og investeringer.