Ja til masseuttak i Innerreppen i Bindal

NAMDALSAVISA

BINDAL: Nordland fylkeskommune har uttalt seg i forbindelse med søknad om dispensasjon for utvidelse av eksisterende masseuttak i Innerreppen, Bindal kommune. Ut fra arkivene finner ikke fylkeskommunen at tiltaket vil komme i konflikt med kjente, verneverdige kulturminner.