Forskerne har foreløpig ikke noen sikre svar

Villaksdød i flere elver

I mai ble det oppdaget at laks i Enningsdalselva i Halden var smittet og døde med blødninger og store sår. Forskerne har så langt ikke funnet årsaken.

TAR PRØVER: Fiskehelseansvarlig Brit Tørud og veterinær Karoline Overn Sveinsson obduserer død villaks, som ble fanget i Enningdalselva.   Foto: Veterninærinstituttet

NAMDALSAVISA

NAMSENVASSDRAGET: – Per i dag vet vi ikke hva som har forårsaket smitten hos laksen i Enningsdalselva eller hva den har dødd av, sier Brit Tørud som har fagansvar for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.