Avslag på søknad om spillemidler til Parken nærmiljøanlegg

NAMDALSAVISA

VIKNA: Rørvik Vel har fått avslag på sin søknad om spillemidler til Parken nærmiljøanlegg ved Parken i Vikna kommune. Søknaden gjaldt tilskudd til etablering av fleraktivitetsområde på Rørvik. Det er seksjon for folkehelse, idrett og frivillighet i Trøndelag fylkeskommune som har fattet vedtaket om avslag.