Rådmannen ønsket ny, felles innkjøpsavtale – formannskapet sa nei

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Et enstemmig formannskap går inn for at kommunens innkjøp av matvarer og næringsmidler skal skje i egen regi. Rådmannen hadde innstilt på at kommunen skulle slutte seg til en innkjøpsavtale med Trøndelag fylkeskommune, men et forslag fra varaordfører Arne Skorstad (H) om å si nei til å bli med på en ny innkjøpsavtale, fikk full oppslutning.