Søker om å få omgjort Osavegen fra privat til kommunal veg

NAMDALSAVISA

VIKNA: Fire grunneiere har søkt Vikna kommune om å få omgjort Osavegen fra privat til kommunal veg. Søknaden begrunnes med at den 900 meter lange vegen er blitt betydelig mer belastet enn tidligere.