Vedtok å ha to heltidspolitikere i Nærøysund

Både ordfører og varaordfører får 100 prosent stilling i den nye kommunen.

VEDTATT: I møte tirsdag vedtok fellesnemnda å ha to heltidspolitikere i Nærøysund.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Uten særlig mye diskusjon ble forslaget om å ha to heltidspolitikere i Nærøysund kommune vedtatt i fellesnemndas siste møte før sommerferien tirsdag.

Gunnar Erik Volden (Sp) var den eneste som gikk på talerstolen og sa seg uenig i forslaget fra arbeidsgruppa.

– Utgangspunktet for sammenslåing er å gi flere og bedre tjenester, og flere lurer nok på om dette er å mele sin egen kake. Jeg ser ikke at vi klarer å redusere kostnadene noe, og foreslår 100 prosent ordfører og 50 prosent varaordfører.

Forventer stort arbeidspress

En av de som var uenige med tilleggsforslaget fra Volden var Hallvard Laugen fra samme parti.

– Jeg tror det blir så stort arbeidspress på både ordfører og varaordfører i kommende periode at jeg vil støtte forslaget, sa han fra talerstolen.


Forslag om to heltidspolitikere i Nærøysund

Det går mot to heltidspolitikere i Nærøysund kommune etter høstens valg. Et utvalg foreslår at både ordfører og varaordfører skal fungere i fulle stillinger.


Det ble først stemt over endringsforslaget til Volden, som ble nedstemt med fire mot 36 stemmer. Dermed ble det vedtatt å ha to heltidspolitikere i Nærøysund kommune.

I forslaget står det at ordførers godtgjørelse tilsvarer ei 100 prosent-stilling lik 95 prosent av en stortingsrepresentants lønn.

I kroner betyr det at den første ordføreren i den nye kommunen vil få en årlig godtgjørelse på 908.639 kroner basert på stortingslønna 1. mai i 2018. Varaordføreren vil til sammenlikning få 75 prosent av ordførerens lønn, nærmere bestemt 681.479 kroner i godtgjørelse.

Høyere møtefrekvens

I forslaget fra arbeidsgruppa om reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår foreslås det også en relativt høy fast godtgjørelse på ti prosent av ordførers heltidsgodtgjøring til medlemmer i formannskapet. Det er fordi det antas at det vil bli en vesentlig høyere møtefrekvens, samtidig som formannskapet også vil få oppgaven som planutvalg.

Kommunestyrerepresentantene i nye Nærøysund får utbetalt en fast årlig godtgjøring på en prosent av ordførers godtgjøring, og i tillegg tilkommer en prosent per møte representanten møter opp i.

Det ble også vedtatt en årlig godtgjøring til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg på to og en halv prosent.