Friske investeringer

«Vel anvendt og nødvendig bruk av fellesskapets penger»

FAKSIMILE: NA onsdag 19. juni. 

«...vel anvendt og nødvendig bruk av fellesskapets penger.»

NAMDALSAVISA

Lokalpolitikere i Overhalla og Nærøy slo på stortromma denne uka med å gi grønt lys til bygging av blant annet ny skole og idrettshall. Beslutninger som vil bedre arbeidsforhold og bolyst.

Kommunestyret i Overhalla gikk inn for å investere 105 millioner kroner til ny skole på Hunn.

Høyremannen Jo Morten Aune uttrykte halleluja for vedtaket. I glede og lettelse. For han, som andre fra Skage, har levd lenge nok med en slitt skole og usikkerheten om framtida for skolen. Elevene på Hunn får ta i bruk nybygget i 2021.


Mester-Bygg med sitt største prosjekt noensinne – bygger nye omsorgsboliger i Overhalla i massivtre

Overhalla er en framtidsretta kommune som tenker miljø og klima. Den samme tankegangen har Mester-Bygg. De skal bygge 18 nye omsorgsleiligheter i massivtre.

 

Overhalla kommune skal investere for totalt 318 millioner fram til 2022. I tillegg til skole, vil Helsetomta utgjøre hele 110 millioner av dette. Det gjør naturligvis et innhogg i kommuneøkonomien, men det er vel anvendt og nødvendig bruk av fellesskapets penger.

Det kan en sikkert også si om bruken av pengebruken på begge sider av Nærøysund-brua hvor Vikna – og Nærøy kommune heller ikke redd for å åpne pengeboka.


Overhalla investerer 318 millioner kroner fram mot 2022

Hallelujarop for skoleutbygging til 105 millioner

– Halleluja, ropte Høyres Jo Morten Aunet fra kommunestyrets talerstol da utbygging av Hunn skole til 105 millioner kroner ble vedtatt.

 

Sist ut var formannskapet i Nærøy som vedtok enstemmig å anbefale bygging av Nærøysund Arena. En moderne idrettshall til en prislapp som nærmer seg en kvart milliard kroner. Saken behandles i k-styre i Nærøy torsdag. I Vikna planlegger de også oppføring av en ny idrettshall til nærmere 140 millioner kroner.

Nærøysund kommune blir en stor kommune i namdalsk målestokk og alt tyder på at veksten i nye arbeidsplasser og innbyggertall vil stige i årene som kommer. Lykkes man med målsettinga om å etablere nye 1.000 arbeidsplasser, vil det bety økte kommunale inntekter. Men det vil også medføre nødvendige investeringer for å tilby kommunes innbyggere de tjenester de har krav på – og som de igjen mener er nødvendig for å kunne bosette seg i kommunen.


Prislappen på nye Nærøysund Arena havner på en kvart milliard kroner

Prisen på den planlagte Nærøysund Arena blir svimlende 197,5 millioner uten moms. Bygget inneholder blant annet to basseng, stupetårn, basishall og dobbel idrettshall.


Når politikerne i begge kommunene i Ytre Namdal stort sett er enig om at det må investeres vitner det om optimisme og klokkertro på at den

kommunale økonomien er solid og vil tåle låneopptakene. Det er verdt å merke seg at påtroppende rådmann Hege Sørlie har prøvd å dempe pengebruken. Hun er den første som må plukke fram riset bak speilet om de kommunale inntektene begynner å svikte. Akkurat det ser ikke ut til å bekymre noen i stor grad for tida.