– Mange har sterke meninger om kvinnefotball, men ikke nok kunnskap

Elen Sagmo Melhus mener det har skjedd mye positivt rundt kvinnefotballen de senere år, men er klar på at man fortsatt har en lang veg å gå når det gjelder å endre folks holdninger.

VIL SKAPE STØRRE BEVISSTHET: – Det er mange som har sterke meninger om kvinnefotballen uten at de nødvendigvis har nok kunnskap på området, sier Trondheims Ørn-spiller Elen Sagmo Melhus. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Jeg synes det er utrolig tøft gjort av Thelma Lovise å engasjere seg i debatten.

Elen Sagmo Melhus
NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: – Det er mye rusk som florerer og mange som har sterke meninger om kvinnefotballen uten at de nødvendigvis har nok kunnskap på området, sier harrasbyggen.