Nærøysund Aquaservice får utvide kontorlokalene på Marøya

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Nærøysund Aquaservice AS har fått tillatelse til å bygge tilbygg/utvidelse av kontorlokaler i tilknytning til bestående næringslokale. Tiltaket ligger innenfor reguleringsplanen for Marøystrand Næringsområde og er i samsvar med plan og bestemmelser.