Nord er best

Nord universitet FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Tittelen er hentet fra et dikt av forfatteren Rolf Jacobsen. Det kan si noe om ambisjoner vi kan dele for et sterkt universitet i nordre Trøndelag og Nordland.

Jacobsen sier også «Det er langt dette landet. Det meste er nord». Dette kan si noe om at området Nord universitet skal dekke er stort, og krever flere studiesteder. I studiestedsstrukturdebatten som har gått siden forslaget fra universitetsledelsen ble sendt på høring, legges det opp til store endringer og langt færre fullverdige studiesteder. Vi mener at dette vil svekke Nord universitet både på kort og lang sikt.

Nord er et ungt universitet, som for eksempel i Namsos nå begynner å se fruktene av langsiktig arbeid for å bygge opp kompetanse og skape gode strukturer for tverrfaglig samhandling. Hvis man river dette miljøet opp med rota vil det kunne føre til frafall av viktig fagkompetanse og svakere forskningsproduksjon i tida som kommer.

På lang sikt tror vi ærlig og oppriktig at universiteter som legger opp til god samhandling med omgivelsene, med næringsliv og offentlige aktører vil vinne framtida. Det er i møtene på tvers av fag, med praksis, med arbeids- og næringslivet at forskningen kan vise sin relevans, og bidra til nødvendig innovasjon for eksempel i offentlig sektor. Samhandling om forskning og utvikling oppnås lettest gjennom nærhet og kunnskap om omgivelsene.

Vi trenger nyskaping i helsetjenestene framover for å sikre bærekraft. Kommunene i Namdalen er store både i blå og grønn sektor. Dette er også satsingsområder for Nord universitet. Vi tror på samskaping på tvers. Et godt eksempel er fiskehelse og vaksiner til oppdrettsfisk, som Pharmaq i Overhalla jobber med. Her er reseptarfarmasøyter utdannet i Namsos viktige bidragsytere.

Det er gode muligheter for utvikling ved å samhandle på tvers også mellom fag og fakulteter i universitetet. Vi ser nødvendigheten av å styrke helsefagene gjennom økt fokus på ledelse, økonomi og teknologi, blant annet på grunn av sterkere krav til styring av helsetjenestene, utfordringer med press på tjenestene med et økende antall eldre og mer komplekse sykdomsbilder, og satsinger på velferdsteknologi for å skape bedre tjenester og økt effektivitet.

Campus Namsos har per i dag det største og mest tverrfaglige miljøet innen helse i Nord universitet. Dette er et meget godt utgangspunkt å bygge videre fra, og det som lettest vil føre fram til et styrket universitet i årene som kommer. Et farmasi-tilbud må finnes i Midt-Norge, og det beste grunnlaget er i Namsos med de andre helsefagene. Paramedisin må finnes i Midt-Norge for rekruttering til ambulansefag og utvikling av akuttmedisinen.

Vi oppfordrer styret for Nord universitet til å la campus Namsos bestå, og gi et tydelig signal om at ansatte og studenter nå vil få ro til fortsatt å skape god forskning og gode studieresultater.