Tilskudd til vannregion

NAMDALSAVISA

NAMDAL: Trøndelag fylkeskommune har tildelt 267.857 kroner for 2019 i tilskudd til drift av vannområdene Ytre Namdal, Ytre Namsen, Namsen og grensevannsområdene Ångermanälven og Inndalsälven. Det er Namdal regionråd som har søkt fylkeskommunen om midlene.