«Styret må i sitt vedtak sørge for å fjerne all tvil om framtida til Nords virksomhet i Namsos»

STØTTE: Mellom 6.000 og 7.000 personer deltok under støttemarkering på Festplassen.  Foto: Lars Petter Danielsen

«Styret må i sitt vedtak sørge for å fjerne all tvil om framtida til Nords virksomhet i Namsos»

NAMDALSAVISA

Alle innbyggerne i Namdalen trakk et lettelsens sukk fredag da det ble klart at studiestedet i Namsos høyst sannsynlig vil bestå. Utfallet var ventet – studieretningene opprettholdes, selv om Campus Namsos i realiteten blir nedgradert, og paramedisin er under press. Men fordi Namdalen blir opprettholdt som en egen region i studiestrukturen, vil støttefunksjonene som ellers hører til en fullverdig campus måtte beholdes i stor grad. Nå er det opp til styret i Nord universitet å vedta forslaget til ny studiestruktur fra rektor Hanne S. Hansen.


Nord-rektoren har snudd – Namsos består som studiested

Nord-rektorens endelige forslag til ny studiestedsstruktur er klar.

 

Selv om ingenting er klart før det foreligger et styrevedtak, kan vi ikke forstå at styret ikke tør annet enn å følge innstillinga. Rektoren har snudd etter at hun i april foreslo å utradere Namsos som studiested. Hun har fått dokumentert at behovet for de ulike helseutdanningene i Namsos er større enn det hun først trodde.

Det gjorde inntrykk da samtlige ordførere i Namdalen sto på Festplassen i mai foran nærmere 7.000 namdalinger. Hver av dem slo fast at de skulle slåss for studietilbudene. På samme scene sto fylkesordføreren, sykehusdirektøren og en rekke rikspolitikere. På tvers av partigrensene var budskapet ikke til å misforstå. Studietilbudet skulle bestå.
Det var også viktig at utdanningsminister Iselin Nybø og statsminister Erna Solberg kom på banen med anbefalinger om at velfungerende studietilbud burde ha livets rett, og at Nord har et ansvar for lokalsamfunnet rundt seg.

Næringslivet i Namdalen har stått samlet med blant annet D.D.E. i spissen, som bidro til Namsos fikk nasjonal oppmerksomhet. Næringsaktører er nå i ferd med å stifte et forsknings- og utviklingsfond for Nord universitet, Namsos. Det kan ha stor betydning i arbeidet med å styrke Namsos som en solid aktør. Ansatte på Sykehuset Namsos har ved flere anledninger synliggjort konsekvensene om Namdalen hadde blitt ribbet for høyt kvalifiserte helsearbeidere.


– Dette er en seier også for Namdalens muligheter og utvikling

Bak lukkede dører ble budskapet mottatt med applaus – og en stor porsjon lettelse og glede.

 

Før innstillinga kom hadde Namdal regionråd utmerket seg i Trøndelag med at de snakket felles sak til distriktets beste på flere området. Leder Amund Hellesø (Ap) og ordførerkollega Arnhild Holstad har gjort en forbilledlig jobb i denne saken. Båndene mellom namdalingene er blitt mer styrket.

Utfordringa nå er å sørge for at innholdet, kvaliteten og attraktiviteten i studietilbudene ikke svekkes som følge av nedgraderinga fra campus. Ett av argumentene for å legge ned var nettopp at Namsos ikke var attraktivt nok. Hvis ikke Nord universitet nå helhjertet går inn for å bygge videre på fagmiljøet i Namsos, kan dette være starten på en nedgradering som til slutt ender med at Namsos er der Nesna er nå. Styret må i sitt vedtak sørge for å fjerne all tvil om framtida til Nords virksomhet i Namsos. Bare med tydelige signaler fra styret og universitetsledelsen, og med aktiv støtte fra Trøndelag fylke, regionrådet, kommunen, næringslivet og helseforetaket – kan en sørge for at dagens seier ikke blir starten på en tapt krig.


– Dette er ei gledelig innstilling for Namdalen

– Det er ei innstilling med fokus på å videreføre bredden i fagtilbudet i Namsos.

 

Studiestedsleder: – De har tatt oss på alvor

– Vår regionale rolle er tatt på alvor, og det er bra, sier studiestedsleder på Nord universitet avdeling Namsos, Aina Hildrum.

Flaggjubel på H3 på Sykehuset Namsos

På vaktrommet på H3 vifter ansatte med norske flagg – i jubel, glede og lettelse.